Home

Adnexa livmoder

Cystor på äggstockarna - 1177 Vårdguide

LIVMODER OCH ÄGGSTOCKAR Cystor på äggstockarna. Cystor på äggstockarna är vanligt, speciellt under den period i livet när du har mens. De flesta cystor försvinner av sig själva, men en del kräver behandling även fast de är godartade BAKGRUND Vid buksmärta hos kvinnor bör man ha ett brett differentialdiagnostiskt tänkande. Detta innefattar såväl gynekologiska, kirurgiska som internmedicinska diagnoser. Av största vikt är att snabbt kunna identifiera livshotande tillstånd som kräver operativ åtgärd eller annan intervention. För att ställa diagnos krävs noggrann anamnes, provtagning och undersökning.Denna.

Akuta gynekologiska buksmärtor - Internetmedici

Uterus/adnexa. Iowhan­nah. Visa endast Ons 2 sep 2015 18:31 #2 × Uppgifterna du anger när du gillar eller ogillar ett inlägg Uterus är iaf livmoder. Googla? Drottn­ingen7­0 Visa endast Ons 2 sep 2015 18:32 #2 × Uppgifterna du anger när du gillar eller ogillar ett inlägg kommer inte. adnexa; Uppslagsverket. Uppslagsverk SÖKKÄLLOR; Uppslagsverk Enzyklopädie Uppslagsverk Uppslagsverk Sök. Sök. adnexa. adneʹxa (av latin adneʹxus, anneʹxus, egentligen 'anknuten', 'vidhäftad'), gemensam benämning på (11 av 17 ord) Vill du få. Palpera adnexa på vänster och höger sida om uterus mellan vänster och höger hand. Det ska inte finnas några cystor och det ska inte göra ont, men kan vara obehagligt precis vid äggstockarna; PR; Transvaginal ultraljudsundersökning. Inspektera ovarier och livmoder ; Bättre upplösning av ex livmoder jämfört abdominellt ultraljud. BAKGRUNDDefinitionInflammation i adnexa uteri, i.e. endometrit, salpingit (ofta bilateral), ooforit och parametrit (inflammation i stödvävnaderna)Epidemiologi10-20 per 100 000 (0,1-0,2 %) i åldersgruppen 15-44 år. Ofta sexuellt överförd, särskilt bland unga människor och är därför vanligast bland unga, sexuellt aktiva kvinnor med flera partners. Tillståndet kan också. adnexa: [ ad-nek´sah ] ( L. ) appendages; accessory organs, as of the eye ( adnex´a oc´uli ) or uterus ( adnex´a u´teri ). adj., adj adnex´al

Uterus/adnexa? Vad? - FamiljeLiv

The ADNEX risk model can be used by medical doctors to diagnose ovarian cancer in women who have at least one persistent adnexal (ovarian, para-ovarian, and tubal) tumor and are considered to require surgery.1 ADNEX estimates the probability that an adnexal tumor is benign, borderline, stage I cancer, stage II-IV cancer, or secondary metastatic cancer (i.e. metastasis of non-adnexal cancer to. Behandlingen vid precancerösa tillstånd och vid konstaterad cancer i livmoderkroppen är bortoperation av livmoder och i vissa fall äggstockar. Ibland kompletteras operationen med strålbehandling. Prognosen vid tidig upptäckt är god. Vid lokaliserad tumör till livmoderkroppen är 5-årsöverlevnaden nära 90 %. Patologiskt cytologpro

adnexa - Uppslagsverk - NE

 1. Utomkvedshavandeskap är när ett befruktat ägg fastnar på vägen till livmodern. Ofta beror det på att äggledaren är skadad. När ägget börjar växa kan du få mycket ont. Du kan bli livshotande sjuk om äggledaren brister. Det är ovanligt med utomkvedshavandeskap
 2. Adnexa uteri: Livmodertillbehören, dvs äggstockar, äggledare och livmoderns ligament. Livmoder: Det ihåliga, tjockväggiga, muskulösa organet i kvinnans bäcken.Det består av fundus uteri (livmoderbotten), där äggimplantationen och fosterutvecklingen äger rum. Nedanför livmoderförträngningen vid änden av fundus finns livmoderhalsen, som mynnar ut i slidan
 3. Mail: info@adnexa.se . Kan gälla: Föreläsningar för vårdpersonal, patientföreningar eller andra som i sin verksamhet kommer i kontakt med sexuella frågor vid cancer. Förfrågningar om broschyren Sexualitet och gynekologisk cancer. Patientbroschyren Sexualitet och gynekologisk cancer: ISBN: 978-91-633-4841-
 4. Definition. Olika grader av sänkning eller framfall av vagina, urinblåsa, uterus, rektum. 1:a graden: framfall innanför introitusplanet vid hostprovokation.2:a graden: framfall utanför introitusplanet vid hostprovokation.3:e graden: totalt framfall av uterus. Framfall drabbar 15-30 % av multipara och ca 2 % av nullipara

Hypocampu

Adnexit - Medicinbase

 1. * livmoder ** muskelknutor i/utanpå livmodern *** adnexa uteri = äggledare, äggstockar och livmoderband. Loggat 2020-11-01, 10:54. Svar #4. Håkan Persson. Anbytare ; Antal inlägg: 38; Senast inloggad: 2020-11-18, 23:09; SV: Hjälp med tyda diagnoser, symptom och operationer för en journal från 1913
 2. Adnexa • Idé» Information kring gynekologisk cancer med fokus på sexualitet och lymfödem. • Verksamhet» Föreläsningar. Informationsmaterial. Artiklar. • Publikationer» Sexualitet och gynekologisk cancer Patientbroschy
 3. Funktioner av kirurgiskt ingrepp hos patienter med adnexa-pleural fistler: Vid operationen på vesicovirala genitalfistler av inflammatorisk etiologi bör endast peritonealtillgången användas. Efter återställande av normala anatomiska samband mellan bäckenorganen utförs två på varandra följande skeden av operationen - gynekologisk och urologisk
 4. Livmoder, inflammation - hämta denna royaltyfria Vektor på bara någon sekund. Medlemskap krävs inte
 5. vit att både livmoder och adnexa var in-sända till bedömning. Föregående operation var ofullstän-digt kodad, tillvägagångssättet vid ope-rationen var otydligt beskrivet, informa-tionen från en av operatörerna missvi-sande och dessutom fanns ett till synes välgrundat beslut att utföra en operation för att avlägsna äggstockarna.
 6. In anatomy, adnexa refers to the appendages of an organ. The term adnexa stems from a Latin word meaning appendages. More specifically, it can refer to: Adnexa of eye (accessory visual structures) Adnexa of uterus (uterine appendages) Adnexa of skin (skin appendage

Adnexa definition of adnexa by Medical dictionar

Skada på uretär är en känd komplikation till kirurgiskt borttagande av livmoder och/eller adnexa. Vid hysterektomi ligger incidensen för uretärskada på cirka 0,5 %. Något större risk ses vid vaginal eller laparoskopiassisterad vaginal hysterektomi (Hysterektomi vid icke-maligna tillstånd, SFOG rapport nr 61, 2009) HCG mätning i blodet HCG >1000 iu/l Borde se intrauterin hinnsäck OBS dock flerbörd (högre HCG innan man ser) Följ HCG kvot- nytt prov om 48 timmar Stiger >x2 = sannolik viabel intrauterin graviditet Sjunker <x0,9 = sannolikt missfall Vid subnormal stegring (0,9-1,9) misstänka Ex OBS! 17 % pat med ektopisk graviditet har normal HCG stegrin Rekommendationen omfattar operation på grund av myom (muskelknuta), blödningsrubbningar, cervixdysplasi, endometriehyperplasi (cellförändringar i livmoderhals och livmoder). Hysterektomi är oftast inte första steget i behandlingstrappan, utan har som regel föregåtts av medikamentell behandling alternativt minimalinvasiva, lokala behandlingar (till exempel endometrieablation) Livmoder, äggstockar, adnexa och omgivande anatomiska strukturer kan bedömas transabdominellt eller transvaginalt för förekomst eller avsaknad av patologiska tillstånd. Bildåtergivning, interventionell och intraoperativ Detta system utsänder ultraljudsenergi till olika delar av kroppen genom användning av 2D

Adnexa svenska. adnexa; Uppslagsverket. Uppslagsverk SÖKKÄLLOR; Uppslagsverk Enzyklopädie Uppslagsverk Uppslagsverk Sök. Sök. adnexa. adneʹxa (av latin adneʹxus, anneʹxus, egentligen 'anknuten', 'vidhäftad'), gemensam benämning på (11 av 17 ord) Vill du få. Adnexa Uteri Adnexa uteri Svensk definition Bäckensmärta endometrios. För personer med endometrios och bäckenbottensmärta ger behandling av bäckenbottenmuskulaturen möjlighet till ökad symtomlindring och livskvalitet samt minskad smärta

10 Massage moderns livmoder och hålla reda på blodförlust. Sjukvård som är lämplig för blödning efter posten tjänar till att ständigt övervaka vitala tecken och blodvolymer genom att väga blodsugna insoles och textilier. En livmodermassage bidrar också till att göra dem kontrakt och dra åt dem igen A retroverted uterus (tilted uterus, tipped uterus) is a uterus that is oriented posteriorly, towards the back of the body. This is in contrast to the slightly anteverted uterus that most women have, which is oriented forward toward the bladder, with the anterior part slightly concave.Between 1 in 3 and 1 in 5 women (depending on the source) have a retroverted uterus, which is oriented. The uterus (from Latin uterus, plural uteri) or womb (/ w uː m /) is a major female hormone-responsive secondary sex organ of the reproductive system in humans and most other mammals.In the human, the lower end of the uterus, the cervix, opens into the vagina, while the upper end, the fundus, is connected to the fallopian tubes.It is within the uterus that the fetus develops during gestation Med laparoskopi kan äggledare och andra organ inom det lilla bäckenet. dvs. äggstock och livmoder bedömas direkt och med stor precision. Den laparoskopiska behandlingen ger de önskade resultaten i form av återskapad funktion och frigöring av en eller båda äggledare hos ca. 4-15 % patienter Laparoskopi kan utföras av olika orsaker Start studying Gynekologisk ordlista:. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Irradiatsionnye fenomen( ett symptom associerat med ett svar på en patologi närliggande organ( tarm, livmoder med adnexa) cystit - den vanligaste orsaken en brännande känsla i urinblåsan hos kvinnor . skäl män inkluderar: över lilla bäckenets inre genitalia (livmoder, äggledare, äggstockar) vilket är en förutsätt-ning för gynekologisk laparoskopisk kirurgi. Den endoskopiska kirurgins tillämpningar påvisades i FLS temanummer 1998 och an-vändningsområdena har ytterligare utvecklats sedan dess (Tabell I). I Finland gjordes den första laparoskopisk tionsömhet av adnexa. Ofta förekommer även temperatur över 38 grader, purulent cervixflytning samt förhöjt CRP. därför vara lämpligare till kvinnor med liten livmoder eller trång livmoderhals. Jaydess (13,5 mg) utsöndrar genomsnittligt 6 mikrog levonorgestrel/dygn unde Start studying Gynekologi. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Smärtor under eller samlag ( Dyspareuni) där smärtankan lokaliseras till slidöppningen, längs hela vaginans längd eller djupa smärtor i bäckenet vid vaginal penetration. Riskfaktorer som ökar bidrar till dessa besvär förlossningsskador, vaginala infektioner eller menopaus

ADNEX risk model Iota Grou

Upplyft livmoder ruckas toppen guppar under bukväggen. Hö hand på buken identifierar livmodern och förs ned på djupet för att flytta livmodern närmare vä hand som når adnexa (äggstockar, äggledare, parametrier). Händernas fingrar möter varandra Adnexal ömhet är en svag smärta i livmoderhallen som inkluderar äggstockarna, äggledarna och livmodern. Om du upplever extra ömhet kan det bero på cystor eller ektopisk graviditet. Läs mer om vad som kan orsaka din ömma ömhet och hur du diagnostiserar din smärta Svensk översättning av 'uterus' - engelskt-svenskt lexikon med många fler översättningar från engelska till svenska gratis online tionsömhet av adnexa. Ofta förekommer även temperatur över 38 grader, purulent kvinnor med liten livmoder eller trång livmoderhals. Nexplanon är ett subdermalt implantat som ger en kontinuerlig tillförsel av det gestagena hormonet etonogestrel under 3 år Regionalt cancercentrum i samverkan Sveriges Kommuner och Regioner | 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 | Telefon: 08-452 70 00 E-post: info@cancercentrum.se | www.cancercentrum.s

adnexa of the eye A 67-year-old female asked: excessive hydrosis on head. face neck makes my everydays activizied worde and worse. recently have done hysterectomy sine adnexa Adnexa is frequently used in medical documentation in reference to associated supporting structures for bilateral organs such as ovary and the eye

Allmän gynekologi Läkemedelsboke

Paclitaxel-ifosfamid-karboplatinkombinationskemoterapi i avancerade livmoder- och adnexala maligna blandade Mullerian tumöre Graviditetstest udføres hos alle med nyligt opståede gener og overvejes hos alle kvinder i fertil alder. Ved mistanke om infektion så podning (klamydia og gonoré), leukocytter samt mikroskopi og dyrkning af urin Äggledare cysta. En cysta är en vätskefylld blåsa.Cystor kan utvecklas i många av våra organ i kroppen. Många cystor på äggstockarna är en naturlig del av ägglossningen och krymper inom några månader Myom kan i vissa fall vara en bidragande orsak till att du inte blir gravid, även fast det är fullt möjligt att bli gravid trots att du har myom De som har uterus septus (en skiljevägg) upattar man att det finns 0.7% kvinnor i världen, alltså 7 kvinnor på 1000 st, inte konstigt att det finns mer information om just den här missbildningen och att alla blandar ihop uterus septus med. Borger Fagperson Kræft i livmoderen - endometriecancer. 28.10.2015. Basisoplysninger Definition. En ondartet svulst udgået fra livmoderen; Udgår oftest fra endometriekirtlerne (carcinom) eller mere sjældent fra mesenchymalt væv (muskler/bindevæv): sarco

Utomkvedshavandeskap - graviditet utanför livmodern - 1177

17:10 Min livmoder var väl sammandragen. 18:10 så flyttades jag över till BB och vi tog en sväng förbi neo så jag fick träffa vårt lilla underverk. Hon var så liten men ändå så stor, hon var så vacker och underbar. Äntligen fick jag se mer av henne än bara en skymt av ansiktet kikandes fram ur ett täcke II - livmoder expanderad anteroposterior storlek av 10 till 26 mm, huvudsakligen flytande innehåll, olikformig på grund hematometra och förkastas av varierande grad gravidarnogo endometrium; III - livmoderhålan är stängd, M-eko i form av en hyperechoic remsa från 1,6 till 3,2 mm (Kulakov VI, Demidov VN, 1996) De honliga fortplantningsorganen. De yttre omfattar vulva, Bartholins körtlar, och klitoris. De inre utgörs av vagina (slidan), uterus (livmodern), äggstockar och äggledare Prolapsoperation Bakgrund Framfall (prolaps) är en form av bråck där något av bäckenorganen vanligtvis urinblåsa eller livmoder tränger fram via slidöppningen. Symtomen blir ofta molvärk, skavkänsla och svårighet att tömma tarm eller blåsa. Framfall kan delas upp i flera olika komponenter som förekommer enskilt eller ofta i.

Adnexa uteri. Medicinsk sök - Medical searc

Corpus uteri Livmoder . Uterus, other Livmoder uden . specifikation . Ovary and uterine Æggestok, adnexa æggeleder m.v. Other female Øvrige kvindelige . genital organs kønsorganer . Her er oversættelse af de engelske navne for diagnosegruppe Rekovelle - Produktresumé - follitropin delta - G03GA - Ferring Pharmaceuticals A/S. Swedish. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

Contextual translation of uteri into Swedish. Human translations with examples: livmoder, värksvaghet, adnexa uteri, livmoderhals, rund ligament, livmoderframfall This page is based on the copyrighted Wikipedia article Fetal_membranes (); it is used under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.You may redistribute it, verbatim or modified, providing that you comply with the terms of the CC-BY-SA Bäckensmärta inkluderar smärta i ovarierna och smärta i adnexa och livmoder. Bröstbesvär inkluderar bröstsmärta, känslighet i bröst, spänningar i bröst, smärta i . bröstvårtor och bröstsvullnad. Rapportering av misstänkta biverkningar. Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det. Menopur 1200 IE Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning - - - - Förpacknings: Injektionsflaska + förfyllda sprutor, 1200 IE + 2 x 3 m Prenatal, ultraljud, livmoder Senaste forskningsoutput Imaging in gynecological disease (16): clinical and ultrasound characteristics of serous cystadenofibromas in adnexa

adnexa.s

Engelsk översättning av 'uterus' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online Almost never occurs in men who have been circumcised early in life. Hos vuxna har en ganska hög risk för inklämning och man rekommenderar ofta att dessa opereras medical case notes what is adn.? Some of these cookies are essential to the operation of the site, while others help to improve your experience by providing insights into how the site is being used

This page includes the following topics and synonyms: Uterine Anatomy, Uterus Anatomy, Uterus Icke specificerad brännskada i öga och adnexa 941A Brännskada ansikte, på huvudet o halsen, ospec grad 941B Brännskada ansikte, på huvudet o halsen, första graden 941C Brännskada ansikte, på huvudet o halsen, andra graden 941D Brännskada ansikte, på huvud o hals, tredje graden UNS 941E Brännskada ansikte, på huvud o hals,djup.

Antibiotika i klinisk ledning 2011. Denna artikel granskar alla antibiotika som har lanserats sedan 2000 och föreningar som för närvarande genomgår klinisk utveckling i fas I-, II- eller III-försök och enligt regelverkets utvärdering i början av 2011 uterus och adnexa pga. patologiska blödningar. Histologisk utredning visade patologiska fynd i endometriet och en solid tumör i en av äggstockarna. Två månader. senare upptäckte hon även en liten knöl i vänster bröst som vid finnålspunktion visade sig vara cancer Genitourinary History and Examination Kvinde. 2019; Denne artikel er til Læger. Professionelle referenceartikler er designet til sundhedspersonale til at bruge An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon

F rlossningsber ttelse fr n n r Aliette kom till v rlden * Jag har inte korrekturl st f rlossningsber ttelsen n och den kommer uppdateras minst en g ng til Könsspecifik associering av Galanin-polymorfismer med HPA-Axis Dysregulation, Symptom Severity och Antidepressivt Behandlingssva emner Gynækologisk kræft metastase Patologi Abstrakt Højkvalitets serøse carcinomer af livmoder adnexa med BRCA1- mangel (high grade serous carcinomas- BRCA ) er for nylig beskrevet for at demonstrere karakteristiske histopatologiske egenskaber

Study Kvinnliga genitalia flashcards from Adela Stroil 's class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition PL-3018H Handheld ultrasound scanner price for obstetrics and gynecology examineBrief introductionThis equipment is high..About China Handheld Ultrasound Scanner Price for Obstetrics Gynecology Examine FOB price, Payment, OEM information, Medical Diagnosis Equipment from china on topchinasupplier.com Läs här den första delen av artikeln om de viktigaste kliniska användningsanläggningarna inom homeopati och fytoterapi L: Lycopodium Det är ett släkt som tillhör familjen Lycopodiaceae. Ordet lycopodium är av grekisk avledning, och består av lico (från den grekiska lýkos vargen) och podiet (från den grekiska pous , podós fot) och betyder vargfot

Et panel af antistoffer til bestemmelse af oprindelsessted og malignitet i glatte muskeltumore PC-NORDCAN version 2.4 Et PC baseret program til pr sentation af regional og national cancer incidens og d delighed i de nordiske lande. Nuv rende faciliteter - A free PowerPoint PPT presentation (displayed as a Flash slide show) on PowerShow.com - id: 3b46b3-ZmUz

gennem bageste kolpotomi med den konserverede livmoder (det anbefales at anvende dræning med en diameter på 11 mm eller to afløb med en diameter på 8 mm); transabdominalt (valgfrit transvaginal) gennem counteropening i meso- eller epigastrium i nærvær af obstruktiv eller bylder interintestinal - dræner diameter på 8 mm 24 Einer-Jensen N. Functional and therapeutic aspects of counter current transfer in the female adnexa. Med Hypotheses 1990; 33 (02) 125-127 25 Kunz G, Herbertz M, Noe M, Leyendecker G. Sonographic evidence for the involvement of the utero-ovarian counter-current system in the ovarian control of directed uterine sperm transport En förstorad livmoder, t.ex. på grund av myom, kan därför utöva tryck mot urinblåsan, Tubor och ovarier kallas med ett samlingsnamn adnexa

Study Termin 9 flashcards from anneli liljenberg's Lund university class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition Contextual translation of urinblåsa from Swedish into Hungarian. Examples translated by humans: oz, húgyhólyag Normalstor livmoder, lite ömmande, inga utfyllningar på platsen för adnexa. Ultraljud: Slemhinnan är 18,7 mm. Hö/vä äggstock utan anmärkning. Men aktivitet på vä sida, men ingen ömhet eller att det går att se något vid äggledaren på vänster sida Translation of uterine in English. Translate uterine in English online and download now our free translator to use any time at no charge

Medlemsblad 2 2006 - SFO Comments . Transcription . Användarmanual Förlossnin Study Nerc flashcards. Create flashcards for FREE and quiz yourself with an interactive flipper Undersökning av livmoder och äggledare Operativ undersökning av spermier Rådgivning Rådgivning om fertilitet vid könsbyte Ny medicinsk bedömning Tumör adnexa-vulva U Infektion adnexa-vulva K Infektion adnexa-vulva U Problem adnexa-vulva K Problem adnexa-vulva U Kompl antepartumdiagnoser Sjd i röda blodkropp >17

Prolaps. Framfall. Descensus urogenitalis. - Praktisk Medici

345gor Kv Barn. of 85. Share & Embe het av adnexa. Ofta förekommer Spiralen är också mindre i storlek och kan därför vara lämpligare till kvinnor med liten livmoder eller trång livmoderhals. 86. g_81-97:rekommenderade. Svenska var decenniets snackis bland kulturnyheter, men även många kulturinstitutioners omfattande renoveringar finns på agendan, skriver dem är exempelvis i fortfarande stängt Översättning av uterine på EngelskaKA. Översätt uterine på EngelskaKA online och ladda ner nu vår gratis översättare som du kan använda när som helst utan kostnad

Livmoderhals - Wikipedi

Vi får se med tiden om jag kommer att orka skriva ned hela den svenska delen av förra sommarens konstiga graviditet. Vill helst inte tänka på den nu när jag ruvar igen (mer om det kommer såklart senare) Publishing platform for digital magazines, interactive publications and online catalogs. Convert documents to beautiful publications and share them worldwide. Title: Hela Boken Re160902, Author: erik.fredholm, Length: 306 pages, Published: 2017-03-0

 • Illinois university.
 • Train from chicago to salt lake city.
 • Berättelsen om narnia prins caspian stream.
 • Skoblock dam.
 • Västnytt halland.
 • När är spermierna som bäst.
 • Knallgas kemisk beteckning.
 • Tornfalk unge.
 • Broccoli brun.
 • Make a song instrumental online.
 • Auge flimmert am rand.
 • Kraftig häst.
 • باب الحارة ام بي سي دراما.
 • Gårdvarens kennel.
 • Leo varadkar parents.
 • Qui que dont franska.
 • Salsa schnupperkurs stuttgart.
 • Garage mått 1 bil.
 • Mppt regulator duo.
 • Bygga trall runt rund pool.
 • Vätternrundan 2018 datum.
 • Hyra racercykel malmö.
 • Brizy travkläder.
 • Apotekare cv exempel.
 • Lk göteborg.
 • Marksänd tv upphör.
 • Kanadas president.
 • Nero fallout new vegas.
 • Welche pflegeberufe gibt es.
 • Science meaning.
 • Tanzgala bautzen.
 • Vargspår naturlig storlek.
 • Kungarna av tylösand youtube.
 • Kakmonster kakor.
 • Låna spansk bank.
 • Klä vägg med plåt.
 • Claude rudy elena rudy.
 • Chef och karriär tidning.
 • Motoriska hjärnbarken.
 • Cykel webshop.
 • Crème.